Meist

Põhja-Eesti veritsushäirete üksus moodustati aastal 2020 eesmärgiga tagada veritsushäiretega patsientide parim võimalik diagnostiline ning ravikäsitlus.

Veritsushäirete üksuse alla kuuluv veritsushäirete töögrupp on tegutsenud eelnevalt juba mitmeid aastaid, kuid alates 2020 on tegu üksuse ametliku töögrupiga.

Meie peamiseks mureks ning probleemkohaks on alati olnud patsientide vähene teadlikkus veritsusprobleemidest, sageli just naiste puhul. Paljud veritsusprobleemidega naised ei leia teed arstini. Liiga sageli saime patsientidelt tagasisidet: “Minu emal olid vererohked menstruatsioonid, nii on ka minul ja nüüd mu tütrel”. Veritsushaiguse diagnoosi saanutest vähesed olid varasemalt mõelnud, et tegemist võiks olla millegi enama, kui lihtsalt perekonnas esinevate vererohkete menstruatsioonidega. Miks? Sest endiselt püsib ühiskonnas arvamus, et veritsushaigused puudutavad ajalooliselt vaid kuninglikust soost inimesi ja/või mehi.

Meie missioon: üheskoos veritsustevaba elu nimel. Väärtustame oma töös patsiendikesksust, heaolu, innovaatilisust ja avatust.

Meie visioon: et kõigile veritsushäirega inimestele oleks tagatud juurdepääs kaasaegsetele diagnostika- ja ravivõimalustele.

Dr Mariken Ross – erialalt hematoloog ning PERH Hematoloogiakeskuse juhataja-ülemarst, veritsushäirete töögrupi asutaja ja üks eestvedajatest, ühtlasi grupi suur süda. 

Dr Mirja Varik – hematoloog, ainuke meist, kellele on omistatud Eesti Presidendi Teenetemärk pikaajalise ja suure pühendumusega tehtud töö eest veritsushaiguste diagnostika ja ravivõimaluste arendamise eest. 

Dr Kreete Rahuoja – hematoloog, kes on oma töös spetsialiseerunud veritsushäiretele, pannes rõhku innovaatilisusele ravi ja patsiendikeskse koostöö valdkonnas.

Dr Marika Pikta – erialalt laboriarst, kes on pühendunud veritsushäirete diagnostika ja ravi jälgimise võimaluste arendamisele.

Hemofiiliaõed Anete Rätto ja Maarja Siirand, kes puutuvad igapäevaselt kokku veritsushäirega patsientide nõustamise ja raviga, olles ühendavaks lüliks patsientide ja arstide vahel.

Hematoloogia eriala arst-residendid Laura Johanna Mettis ja Keidi Suursaar, kes töögrupi liikmetena seisavad selle eest, et veritsushaiguste osas suureneks teadlikkus ka noore arstkonna hulgas.

Veritsushäirete töögrupi liikmetena tunneme kohustust ja ühtlasi ka vastutust tagada kõigile oma patsientidele kaasaegne ja kvaliteetne meditsiiniline abi, mistõttu panustame pidevalt enesetäiendamisse. Kuulume erialaselt Euroopa Veritsushaiguste Assotsiatsiooni (ingl. k European Association of Haemophilia and Allied Diseases, EAHAD), Maailma Hemofiilia Ühendusse (ingl. k World Federation of Hemophilia, WFH), Rahvusvahelisse Tromboosi ja Hemostaasi Assotsiatsiooni (ingl. k International Society on Thrombosis and Haemostasis, ISTH), Euroopa Hematoloogide Assotsiatsiooni (European Hematology Association, EHA) ning teeme tihedat koostööd nii Põhjamaade kui Balti regiooni kolleegidega.  

Alljärgnevalt on toodud viimaste aastate erialased täiendkoolitused, kus meie töögrupi liikmed on osalenud:

  • Maailma Hemofiilia Ühenduse Aastakongress WFH 2022 Montrealis 
  • Rahvusvahelise Tromboosi ja Hemostaasi Assotsiatsiooni Aastakongress ISTH 2022 Reykjavikis
  • Põhjamaade Hemofiiliale pühendatud konverents Nordic Hemophilia Days 2022 Helsingis
  • Euroopa Veritsushaiguste Assotsiatsiooni Aastakongress EAHAD 2023 Manchesteris